OGRANCI/SEKCIJE I POVJERENICI UDRUGE

 

Djelovanje Udruge pčelara „Agacija“ prema Statutu zasniva se preko sekcija/ogranaka na određenom području u cilju što bolje suradnje.

 

Sekcije/ogranci mogu autonomno djelovati u cilju unapređenja pčelarstva, bolje komunikacije i druženja pčelara.

 

Posebno se to odnosi na prihvat selećih pčelara koje bi trebalo biti dogovoreno s lokalnim povjerenikom u suradnji s pašnim povjerenikom.

 

Povjerenike imenuje Upravni odbor na prijedlog lokalnih pčelara.

Granice sekcije/ogranaka mogu se mijenjati u dogovoru s povjerenicima susjednih ogranaka.

Pčelari pripadaju ogranku/sekciji tamo gdje im se nalazi pčelinjak a ne prema osobnoj adresi.

Tajnik: Ivan Šopar

 

Udruga
Agacija
Udruga pčelara Međimurske županije

Aleksandra Schulteissa 19

40 000 Čakovec


Kontakt